Buss der du bor

Venstre i Lillesand vil ha en grønnere kommune. Vi vil ha en kommune som det er godt å bo i der flere velger å gå, sykle eller ta buss. Vi vil ha buss der du bor og buss dit du skal.
Om lag 30 prosent av alle reiser er, ifølge Transportøkonomisk institutt, privatbil knyttet til handel og innkjøp. En reduksjon av biltrafikk, vil gjøre boliger, arbeidsplasser og handel i sentrum mer livlige og attraktive.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommuneplanen har som mål at nye boliger skal legges ved “kollektivaksen”, den gamle E18. Likevel er Lillesand i ferd med å få en samfunnsutvikling hvor hver familie må ha to biler for å rekke jobb, barnehage og skole.

Et godt busstilbud handler om et godt oppvekstmiljø. Barn og unge må kunne ta buss uten å være avhengige av foreldre som kan kjøre. Et godt busstilbud handler om en god alderdom for eldre som velger vekk bil, men som ønsker å ta buss for å treffe familie og venner.

Et godt busstilbud handler også om å gjøre det lettere for folk å velge buss fremfor bil. Jobbreisen er den viktigste reisen i løpet av en dag. Venstre vil at det skal være enkelt og lønnsomt å velge kollektivt. Da må busstilbudet være kjent, det må være markedsført. I tillegg må vi ha leskur på holdeplassene og riktig informasjon om rutetidene.

Idag går det ikke buss mellom Høvåg og Lillesand på lørdager. Det går ingen buss i kommunen fra Kråksteinåsen til sentrum eller fra sentrum til Tingsakersenteret. Det går ingen buss forbi det nye boligfeltet på Heldal og videre til Homborsund. Homborsund har flere nye boligfelt og ligger nærmere Lillesand enn Grimstad by.

Venstre vil ha tilbake det busstilbudet kommunen ble lovet i 2012:
Linje 39 (til/fra Kristiansand forlenget fra/til Tingsaker og Gaupemyr.
Linje 40 (til/fra Grimstad) forlenget til/fra Borkedalen og Kroksteinåsen.
Bybusstilbudet opprettholdt selv ved skolefri.
Kroksteinåsen får flere avganger enn i dag, noe som gir mulighet for reiser uten bussbytte til Grimstad og Kristiansand.
Avganger fordelt utover dagen – også etter kl. 17:00
Et busstilbud til sentrum også på lørdager.
Kvartersavganger på linje 5 Arendal – Kristiansand

Lillesand Venstre
Jan Helge Kjøstvedt, Jarle Langeland, Signe Idsøe Røed

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**