Sjur Skjævesland ny leder i Hedmark Venstre

– årsmøtet vedtok politiske uttalelser om asylsøkeres rettigheter, Innlandsutvalget, Klima- og miljøpolitikk og jernbanetrase utenom strandsona gjennom Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hedmark Venstres fylkesårsmøte ble avholdt i Vikingskipet på Hamar 1. og 2. februar, og de rundt 50 delegatene hadde et omfattende program. Tema for årsmøtet var menneskerettigheter og gjest var Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Oppland.

Årsmøtet hadde satt av mye tid til politisk debatt, og vedtok fire politiske uttalelser.

Hedmark Venstres miljøpris ble tildelt Lone Segbø Løvaas i Natur og Ungdom for å ha bidratt til en grønn framtid gjennom opprettelsen av Stange Natur og Ungdom. Det har allerede 15 aktive medlemmer, noe som gjør det til et nokså stort lokallag i Natur og Ungdom-sammenheng.

Det var knyttet spenning til valg av styre, da Erik Ringnes takket av som leder etter 12 år. Det nye styret i Hedmark Venstre ser slik ut:

Sjur Skjævesland, Hamar, leder
Mirjam Engelsjord, Stange, nestleder
Gina Sigstad, Løten, økonomiansvarlig
Mete Willas, Hamar, VO-ansvarlig
Stein Hoset, Alvdal, styremedlem
Gun Elisabeth Norstrøm, Elverum, styremedlem
Hallvard Kvaal, Stange, er Hedmark Unge Venstres representant i styret.
Varamedlemmer:
Kine Reiersen, Ringsaker, Arild Lande, Våler, Matilde Monsen, Hamar, Erling Hyllvang, Engerdal, Kristin E. Haugen, Kongsvinger.

– Vi krever at Erna Solberg og regjeringen nå leverer på klima og miljøtiltak, sier nyvalgt leder Sjur Skjævesland. Venstre er utålmodig pådriver i klimapolitikken, og vi krever nå at regjeringen kommer i gang med å oppfylle avtalen vi har med den om at klimapolitikken skal styrkes i forhold til det den rødgrønne regjeringen fikk til.

– Jeg har tro på mer samarbeid mellom Hedmark og Oppland og mener kollektivtrafikken er et område der vi nå må gå inn i mer forpliktende samarbeid, sier nyvalgt nestleder Mirjam Engelsjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**