Agder Venstre – protokollar

1. februar var det årsmøte i paparplyorganisasjonen Agder Venstre og fylkeslaga Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er dei tre protokollane.

Her er også rekneskapen og resultat og balanse for Venstre i Agderfylka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**