Kommunal abortlov?

Skal leger kunne reservere seg mot å henvise til abort og prevensjon? Skal kommunene kunne ha ulike regler på området? To viktige spørsmål, som begge har svaret nei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fastlegeordningen er en offentlig finansiert tjeneste, hvor hensikten er at pasienter skal ha én person å forholde seg til, og som de forhåpentligvis bygger opp et tillitsforhold til. En kvinne som ønsker prevensjon eller abort, skal kunne gå til egen fastlege for å få hjelp med disse personlige og intime tjenestene. De er ofte i en sårbar situasjon, og dersom de ikke kan gå til egen fastlege, øker dette barrieren for å få tak i helsetjenester som i mange tilfeller er nødvendige av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker.

Å vanskeliggøre tilgjengeligheten til abort (og prevensjon) er å uthule abortloven, og dette er KrF’s viktigste politiske sak. Det er samtidig den viktigste saken for likestilling mellom kvinner og menn, at kvinner selv skal få bestemme over egen kropp. Fastleger som ikke har samvittighet til å tilby helsetjenester som er tillatt i henhold til norsk lov, har satt seg selv i en vanskelig situasjon. Debatten rundt reservasjonsretten er ikke ny, og de burde selv valgt en annen spesialisering, eller vurdert privatpraksis uten offentlig støtte, dersom de lider av samvittighetsnag.

I en situasjon hvor et kommunalt nei, er eneste måten å hindre innføring av reservasjonsretten, er det fristende å gå for kommunalt selvstyre i denne saken. Likevel er det ikke mulig å overlate en sak som handler om viktige pasientrettigheter, til kommunal avgjørelse. Det er staten som fastsetter nasjonale regler for pasientrettigheter, og slik må det fortsette å være.

Reservasjonsretten bør stemmes over i Stortinget, og partiene bør fristille sine kandidater i dette svært viktige verdispørsmålet. Da vil Stortinget og KrF se at flertallet ikke vil prioritere et lite mindretall av ressurssterke leger, framfor grunnleggende pasientrettigheter til kvinner i hele Norge.

Ulla Nordgarden
Medlem Buskerud Venstrekvinnelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**