Venstre i Asker og Bærum vil gå imot reservasjonsretten

Bør Asker og Bærum kommuner inngå avtaler om reservasjonsrett med sine fastleger? Venstre i både Asker og Bærum vil, når loven blir vedtatt, ikke gå inn for avtaler om reservasjon for fastleger. Helst ser vi at reservasjonsretten ikke blir innført i Stortinget i det hele tatt. Reservasjonsrett mot henvisning til abort bryter med prinsippet om at man skal beskytte den svakeste parten, i denne sammenheng den kvinnen som kommer til legen og ber om hjelp. Det åpner for at helsepersonells personlige overbevisninger, religiøst eller etiske begrunnet, skal være et tema å forholde seg til i forbindelse med medisinsk konsultasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi anerkjenner at abort og henvisning til abort er etisk vanskelig. Vi i Venstre mener det er bra at vi jevnlig har åpne diskusjoner om for eksempel livets begynnelse og retten til å ta liv, særlig fordi vitenskapen utfordrer våre grenser kontinuerlig. Vi tror også det er bra med offentlige tjenestemenn som lytter til sin samvittighet og reflekterer over handlinger de gjør i sitt arbeid. Men vi tror ikke at individuelle overbevisninger skal være ledende for hva offentlige tilsatte og helsepersonell yter av tjenester overfor sine pasienter. Mange yrkesgrupper opplever å møte alvorlige etiske dilemmaer i sitt arbeide. Åpner vi for at personlige prinsipper skal kunne overstyre våre forventninger til ytelser fra offentlige tjenestemenn, avtaler som er nedfelt i arbeidskontrakt, i regelverk og lover, fører dette galt av sted.

Vi mener at reservasjonsrett ikke er den rette måten for helsepersonell å demonstrere sin etiske samvittighet på. I likhet med andre borgere har helsepersonell rett til å påvirke politikk, lovverk og viktige beslutninger som gjelder etikk. Men dette skal gjøres gjennom demokratisk og politisk deltagelse og offentlig debatt – ikke gjennom jobben.

Debatten går høylytt i mange kommuner i Norge om reservasjonsrett. Det kan være grunn til å minne om at avtalen mellom Høyre, Frp og KrF om reservasjonsretten er en særavtale mellom disse tre partiene. Samarbeidsavtalen er en helt annen avtale som ble utformet mellom alle de fire borgerlige partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF i Nydalen. Venstre valgte å stå utenfor særavtalen fordi vi er i mot en slik reservasjonsrett uavhengig av om dette skal avgjøres sentralt eller lokalt i kommunene.

Reservasjonsretten er ikke en del av verdigrunnlaget i samarbeidsavtalen, det er derimot frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Vi tror ikke konflikten om reservasjonsretten truer det borgerlige samarbeidet som regjeringen bygger på. Vi i Venstre tar derfor uenigheten mellom KrF og regjeringen om detaljene i reservasjonsretten med ro. Vi regner med at regjeringen ikke gir seg på at kommunene må ha frihet til å velge hvilke avtaler de vil inngå.

Mette Kaaby, leder i Bærum Venstre
Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre
Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder Venstre Bærum kommunestyre
Ingvild Tautra Vevatne, gruppeleder Venstre Asker kommunestyre
Abid Q. Raja, stortingsrepresentant for Venstre

En forkortet versjon av innlegget ble publisert i Asker og Bærums budstikke 4. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**