Gruppemøter våren 2014

Venstre har gruppemøtet hver torsdag før utvalgsmøtene. På disse møtene diskuterer vi saker som skal til politisk behandling. Møtene er åpne for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gruppemøtene finner sted innerst i kantina på rådhuset kl. 19:00, og varer ca. halvannen time.

Møtedatoer er 30.1., 20.3., 5.5. (OBS! 1.5 er helligdag, og møtet er derfor mandag før utvalgsmøtet) 5.6., 28.8., 16.10., 13.11. og 20.11.

Møtene ledes av Venstres gruppeleder i bystyret, Petter N. Toldnæs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**