Møteplan Kongsvinger

Møteplan for kommunestyret og utvalg våren 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**Kommunestyremøter:

13.februar – kl. 18.00
27. mars – kl. 18.00
29. april – kl. 18.00
8. mai – kl. 18.00
12. juni – dagmøte – fra kl. 09.00


Andre aktuelle utvalg for Venstre:

4. Mars:
Komitè næring, kultur og miljø kl. 17:30
Planutvalget kl. 15:00

5. mars:
Komité for helse- og omsorg kl. 18:00

6. mars:
Komité for oppvekst kl. 19:00

8. april:
Komitè næring, kultur og miljø kl. 17:30
Planutvalget kl. 15:00

9. april:
Komité for helse- og omsorg kl. 18:00

10. april:
Komité for oppvekst kl. 19:00

20. Mai:
Komitè næring, kultur og miljø kl. 17:30
Planutvalget kl. 15:00

21. mai:
Komité for helse- og omsorg kl. 18:00

22.mai:
Komité for oppvekst kl. 19:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**