Grønne bedrifter i Kragerø

Årsmøtet ber om tydeligere kommunal miljøprofil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I budsjettvedtaket for 2014,ble det etter forslag fra Venstre vedtatt at kommunen skal stimulere bedrifter med miljøprofilering. Kragerø Venstre ønsker at dette vedtaket blir effektuert og at kommunen kommer slike bedrifter raskt i møte. Kragerø Kommune må søke å få til vekst i ” grønne” bedrifter og i pilotprosjekter innen klima og miljø.

Vedtatt på årsmøtet I Kragerø Venstre
29/1-2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**