Politisk uttalelse om reservasjonsretten

Årsmøtet i Kongsvinger Venstre har vedtatt uttalelse om at “Krf bør bøye av i reservasjonsrett -saken ”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kongsvinger Venstre har på sitt årsmøte 30.01.14 vedtatt følgende uttalelse:

KrF bør bøye av i reservasjonsrett-saken.
Kongsvinger Venstre mener at det ikke bør være adgang for allmennleger til å reservere seg mot å videresende kvinners begjæring om å få utført abort. Alle kvinner har rett til selvbestemt abort før 12. uke og til å bli henvist til vurdering i abortnemnd etter 12. uke. Denne retten må ikke uthules. Den uformelle reservasjonsretten som har vært praktisert inntil nylig har ført til få praktiske problemer, men vi mener det likevel er viktig å slå fast at leger ikke kan unndra seg å følge norsk lov.
> KrF har inngått en særavtale om reservasjonsrett med H og FrP som Venstre valgte å stå utenfor. Denne avtalen er derfor ikke del av den omfattende 4-partiavtalen som ble framforhandlet etter valget. Slik vi ser det, har utfallet av striden om reservasjonsrett derfor ikke betydning for samarbeidet på borgerlig side.

Årsmøtet i Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**