Uttalelse: Venstre støtter sykehus på Brakerøya

Årsmøtet 2014 i Buskerud Venstre er postitive til at områdesykehuset legges til Brakerøya. Buskerud Venstre mener tilknytning til kollektivknutepunkter, vern av jordbruksarealer og nærhet til brukere og ansatte er viktige kriterier for plassering av et nytt sykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tema sykehus

Foto: Illustrasjon

Buskerud Venstre hadde Sundland som sitt første alternativ for bygging av områdesykehus, men ser at Brakerøya også tilfredsstiller de kriterier vi mener må ligge til grunn for lokalisering. Venstre ønsker nytt områdesykehus som inkluderer psykiatri. Vestre Viken har utredet ulike alternativer og har landet på Brakerøya som beste alternativ. Dersom Brakerøya blir vanskelig å realisere, vil Buskerud Venstre jobbe for plassering på Sundland. Ytterkollen er ikke et akseptabelt alternativ grunnet jordvern og mangel på eksisterende kollektivtilknytning.

Venstre støtter sykehusutbygging ut fra tre viktige prinsipper for bygging av store offentlige arbeidsplasser; tilknytning til kollektivknutepunkter, vern av jordbruksarealer og nærhet til brukere og ansatte.

Buskerud Venstre ønsker å beholde Kongsberg og Ringerike sykehus som fullverdige lokalsykehus. Lokalsykehus må inneholde akuttberedskap for indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester, anestesi, røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling. Med en befolkning i vekst, med flere eldre og et langstrakt fylke, mener Buskerud Venstre at det vil være behov for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur. Sykehusene på Kongsberg og Ringerike er viktige i dette bildet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**