Velkommen til Årsmøte 2014

Akershus Venstre avholder sitt årsmøte for 2014 den 15. april på Bekkestua Bibliotek. Under finner du praktisk informasjon og sakspapirer. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kjære årsmøtedelegat; velkommen til årsmøte i Akershus Venstre!

Årets tema er Menneskerettigheter!

Sakspapirer har blitt sendt ut til de forskjellige delegater og alt er snart klart for en dag der vi skal legge til rette for god politikk fra Akershus Venstre også det neste året. Under følger litt praktisk informasjon.

Ta ordet
Hver delegat får utlevert et delegatskilt ved registrering (et ark med et nummer). Dette skiltet benyttes når man ber om ordet. For å be om ordet til innlegg rekker man opp skiltet — vis nummeret tydelig mot møtelederbordet. For å be om ordet til replikk rekker man opp skiltet med et rødt ark bak. I tillegg benyttes delegatskiltet ved voteringer. Gi skiltet til fullmaktskomiteen om du forlater møtet underveis. Dette er for at vi til en hver tid skal kunne ha oversikt over hvor mange stemmeberettigede som befinner seg i salen.

Stemmesedler
Hver delegat får utdelt en bunke med nummererte stemmesedler. Stemmesedlene benyttes ved skriftlige voteringer, vanligvis ved personvalg. Pass godt på stemmesedlene — du vil ikke få utlevert nye om de blir borte. Vær også obs på at stemmesedlene er nummererte i stigende rekkefølge.

Priser for å delta på årsmøtet
Deltakelse på årsmøtet koster kr 150 per person. Dette dekker lunsj, frukt og kaffe. Etter årsmøtet vil det bli arrangert årsmøtemiddag.

Det var bindende påmelding med frist 1. februar 2014

Veibeskrivelse
Bekkestua bibliotek ligger på gamle ringeriksvei 44. Følg E18 Drammensveien og ta av på Fv164 mot Bekkestua. Fortsett på denne veien til du møter Fv 160 Bærumsveien. Kryss rundkjøringen. Du ankommer da straks Bekkestua som er destinasjon.

Kollektivtransport
Vi anbefaler alle som har muligheten til å reise kollektivt.
Med utgangspunkt i Bussterminalen på Grønland, gå på buss 143 mot Bærumsverk. Gå av på Bekkestua. Gangvei fra buss til Gamle ringeriksvei 44 er ca. 5 minutter. Total reisetid ca. 50 minutter.

Sakspapirer:
Møtebok
Problemnotat – Menneskerettigheter
Regnskap AV 2013
Forslag offentlig innkjøp
Regnskap FTG 2013
Hanslingsplan 2014-2017
Forslag til politiske uttalelser
Valgkampsevaluering
Vedtekter
Skjema for endringsforslag

08.30 Registrering
Fullmaktskomiteen registrerer alle delegater. Delegatene får utlevert stemmeskilter og evt. sakspapirer. Delegasjonsledere må fylle ut fullmaktsskjema og levere dette til fullmaktskomiteen.

Etter møtet blir det felles avgang til Bekkestuene, hvor det serveres middag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**