Larvik Venstre representert på fylkesårsmøtet

Vestfold Venstre avholdt 7.-8. februar 2014 sitt årsmøte på Thon Hotel Åsgårdstrand. Larvik Venstre var godt representert med hele 7 delegater samt Karin S. Frøyd fra fylkesstyret. Sistnevnte og Hallstein Bast ble også valgt til utsendinger til Venstres landsmøte i Oslo i april. Der har Vestfold Venstre totalt 10 delegater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Larvik Venstre hadde sendt inn to forslag til politiske uttalelser. Det ene gjaldt «Nei til reservasjonsrett for fastleger» og det andre forslaget omhandlet jernbane og vei- og havneforbindelse i Larvik. Tekst fra dette forslaget ble tatt inn i og samordnet med en annen uttalelse «Økt kollektivsatsing må til». Det var innkommet 8 forslag til politiske uttalelser. Møtet bestemte imidlertid at antallet skulle begrenses til fire. De politiske uttalelsene som ble vedtatt er lagt/legges ut på Vestfold Venstres hjemmeside. Disse blir også sendt til pressen og til Venstres landsstyre og eventuelt også til landsmøtet.

Målfrid Vogt var en av møtelederne, og Per-Olaf S. Røed var en av protokollførerne. Erik Seierstad ledet an i tellekorpset.

Vestfold Venstres styre 2014-2016

Bildet viser nyvalgt fylkesstyre 2014-2016. Fra venstre: Suzy Haugan (Tønsberg), Arne Magnus Berge (Nøtterøy), Eddy Robertsen (Horten), Elin Berg Schmidt (Re), Karin S. Frøyd (Larvik, gjenvalg organisatorisk nestleder), Kåre Pettersen (Stokke, ny leder), Anne Marie Horntvedt (Sandefjord) og Per-Olaf S. Røed (Larvik, 5. vara). Foran: Terry Gabo (Lardal, ny i styret).

Sveinung Rotevatn

Foto: Karin S. Frøyd

Sveinung Rotevatn (bildet til venstre) gjestet fylkesårsmøtet på lørdagen. Han kom inn på den politiske situasjonen etter høstens valg og fra forhandlingene mellom de borgerlige partiene etter valget. Han nevne bl.a. at 11 måneders studiestøtte og nei til karakterer i grunnskolen er saker Venstre følge opp videre. En kommunereform er på trappene, og han oppfordret til at en skulle la diskusjonen gå og venne folk til tanken på endringer i kommunestrukturen. Rotevatn er valgt inn i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Menneskerettigheter var hovedtemaet på fylkesårsmøtet. Det var gruppearbeid og plenumsdebatt i den anledning.

Kyrre Lind fra

Kyrre Lind fra “Leger uten grenser”
Foto: Karin S. Frøyd

Programsjef Kyrre Lind i den humanitære og upartiske organisasjonen “Leger uten grenser” holdt foredrag på årsmøtets andre dag. Han fortalte om bakgrunnen for dannelsen av organisasjonen og om de store og alvorlige utfordringer som verdenssamfunnet har på nødhjelpssiden. Kyrre Lind mente det er viktig å få på plass en uavhengig og nøytral nødhjelpsindeks internasjonalt. Fylkesårsmøtet fulgte dette opp og inkluderte dette i en egen politisk uttalelse «Hjelp mennesker der nøden er størst!»

Fylkesårsmøtet samlet 50 deltakere fra 12 kommuner

Fylkesårsmøtet samlet 50 deltakere fra 12 kommuner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**