Oslos sykkelsatsing gir resultater

En ny reisevaneundersøkelse som er gjennomført i Oslo kommune viser at sykkelandelen på få år har økt fra 5 til 8,3 prosent. – Det er en markant økning for en by i kraftig vekst, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby. En andel på 8.3% utgjør ca. 86.000 sykkelreiser på en gjennomsnittlig hverdag i Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Veksten i sykkelandelen viser at innsatsen byrådet har lagt ned de siste årene gir resultater, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Oslo har som mål at sykkelreiser skal utgjøre 12 prosent av alle reiser i 2015. Når det gjelder reiser til jobb har Oslo alt nådd målet, viser tall fra reisevaneundersøkelsen.

— Det er stadig flere som sykler til og fra jobb. Denne utviklingen skal vi legge til rette for at fortsetter, sier Melby.

Sykkel like viktig som kollektiv
Melby er opptatt av at tilrettelegging for syklister og gående vil bli like viktig som Oslos kollektivsatsing i årene som kommer.

— Sykkel er bra for folkehelsen, det er arealeffektivt og suverent for miljøet. En av mine viktigste oppgaver er å legge til rette for at Oslo blir en enda tryggere og bedre sykkelby, sier Melby.

Sykkelsti og gangvei på samme sted

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Reisevaneundersøkelsen er en del av arbeidet med en ny sykkelstrategi for Oslo kommune. Den ble gjennomført sent høsten 2013. Måleperioden var 7. oktober til 18. november. I bydelene Grünerløkka, Frogner, St. Hanshaugen og Nordre Aker foregår 20 prosent av alle reiser om sommeren på sykkel.

— Hvis undersøkelsen hadde blitt gjennomført i sommerhalvåret ville sykkelandelen trolig blitt enda høyere. Derfor vil vi gjennomføre en ny undersøkelse tidligere på året neste gang. Det blir spennende å se hvor høy sykkelandel vi oppnår da, sier Melby.

Reisevaneundersøkelsen viser at det er store forkjeller mellom bruk av sykkel i bydelene. I noen bydeler er målet om 12 prosent sykkelandel oversteget. Det er blant annet i bydel Grünerløkka (15 %) St. Hanshaugen (14 %) og Frogner (14 %).

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

– Bydel Grünerløkka gir oss gode signaler om potensialet Oslo har for å nå målet om å få flere til å sykle. I tillegg til en høy sykkelandel generelt, er det også den eneste bydelen hvor flere kvinner enn menn sykler. Og trafikken er ikke mindre komplisert der enn andre steder i byen, sier Melby.

Oslo kommunes nye sykkelstrategi legges frem for bystyret i løpet av 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**