ÅM2014: Valg

På årsmøtet i Oslo Venstre 28. februar til 1. mars står er valg en av sakene som skal behandles. På årsmøtet velges leder, nestledere, styremedlemmer, varaer til styret, tre direktevalgte til hovedstyret med varaer, finansnemd, desisjonsnemd og landsmøtedelegasjon. I tillegg velger vi valgkomite for neste periode 2014-2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Valgkomiteen har lagt frem sin innstilling. Den kan leses her.

Det åpnes nå for at andre kandidater kan sende inn en presentasjon av seg selv og hvilke plass de stiller til, for publisering på våre nettsider i en samlesak. Innstilte kandidater får samme mulighet. Egenpresentasjonen skal være maks 300 tegn. Frist for å sende inn egenpresentasjon til nettsidene er 20. februar. Du kan også be ditt lokallag om å legge ut presentasjon på sine nettsider.

Vi understreker at fristen for å melde sitt kandidatur til valg er først under årsmøtet. Det er ikke nødvendig å sende inn presentasjon på forhånd for å være kandidat. Vi tilbyr imidlertid å legge ut de innsendte presentasjonene for at informasjonen skal være tilgjengelig for delegatene til årsmøtet, og andre medlemmer på våre nettsider.

Spørsmål om vedtekter, forretningsorden eller praksis knyttet til personvalg kan rettes til avtroppende leder Toril Berge Flatabø på [email protected], valgkomiteens leder Sverre Molandsveen på epost [email protected], eller sekretariatet på epost [email protected] eller telefon 22 40 43 73.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**