Møteplan 2014 Hurum Venstre

Velkommen på Venstremøte! Her får du møteplanen for hele året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


møteplan for gruppe- og styremøter i Hurum Venstre 2014:

17. februar
17. mars
7. april
28. april
26 mai
16. juni

GOD SOMMER!

25. august
22. september
27. oktober
24. november

Møtene er åpne alle medlemmer og det er viktig at så mange som mulig deltar. Noter datoene og hold av dagene!!

Første møte blir allerede 17. februar. Innkalling med saksliste kommer til helgen.

Med vennlig hilsen

Anne Sofie Riseng

Hurum Venstre
lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**