Risør må ta bedre vare på kunsten i kommunalt eie

Skal Risør kalles en kunstby må vi bli vesentlig flinkere til å ta vare på kommunens egen kunst sier Jan Einar Henriksen, som nå ønsker å ta opp problemstillingen i Kulturkomiteen for blant annet å få til en enhetlig merking av kunst i kommunalt eie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Risør Venstres representant i Kulturkomiteen, Jan Einar Henriksen har bedt om at merking av kunst i kommunalt eie tas opp som sak i neste møte i Kulturkomiteen

Risør Venstres representant i Kulturkomiteen, Jan Einar Henriksen har bedt om at merking av kunst i kommunalt eie tas opp som sak i neste møte i Kulturkomiteen
Foto: Runar Nes

Vi startet en prosess i utsmykningskomiteen forrige periode, og engasjerte da grafiker Nina Akersveen for å etablere en god grafisk merking av all kunst i kommunalt eie. Det skylder vi kunstnerne uavhengig av om de opp gjennom årene har solgt eller gitt kunstobjekt til Risør kommune.

Profileringen eller merkingen av kommunens ulike kunstobjekt bør inneholde Risørs byvåpen, kommunenavn, navnet til kunstneren, installasjonens navn, når den ble etablert og kanskje også et kommunalt nr som identifiserer kunstverket. Merkingen må være enhetlig, kunne benyttes i ulike størrelser (både ute og inne) og ikke utformes slik at fokus tas bort fra selve installasjonen påpeker Henriksen.

Det er også viktig å se på hvor og hvordan vi presenterer og tar vare på kunsten enten den er i det åpne rom eller utplassert i ulike kommunale bygg. Det er vi ofte flinke til ved første utplassering, men vi ser også uheldige eksempler på hvordan kunsten skjules bak ulike forstyrrende installasjoner.

Skal Risør kommune fremstå som en profesjonelle kunsteiere og med rette kunne kalles en kunstby mener jeg at vi må ta tak i dette på en profesjonell måte avslutter Henriksen, som har bedt om å få saken på sakslisten til neste møte i Kulturkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**