Bedre Barnehager for en bedre skole

Uttalelse fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Barnehage

Foto: stock.xchng

Barns utvikling er den viktigste investeringen i fremtiden. Nyere forskning viser at grunnlaget for barns utvikling og utdanning legges lenge før skolepliktig alder. I barnehagen kan mange effektfulle tiltak settes i gang for å sikre de beste premisser for barns videre utvikling.

Østfold Venstre mener utvikling av enda bedre kvalitet i barnehagene er viktigere enn tidligere skolestart. Vi har i dag store utfordringer med stabilitet og kvalitet i barnehagetilbudet. Kvalitet i barnehagen avhenger av dyktige og faglig engasjerte ansatte. Arbeidet med å sikre full barnehagedekning har gått fort, og vi må sikre oss at den yngste gruppen barn får et barnehagetilbud tilpasset deres behov.

Det er viktig å bidra til et kraftig rekrutterings- og kompetanseløft i barnehagene. Dette innebærer økt rekruttering av utdannede barnehagelærere og andre medarbeidere med relevant fagkompetanse, samtidig som alle ansatte i barnehagene får gode muligheter for etter- og videreutdanning. Alle som jobber i barnehagene, både assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere bør få mulighet til å utvikle seg kontinuerlig og i tråd med det som sikrer barna et best mulig utgangspunkt for videre skolegang.

Flere barnehager i Østfold er med på prøveordninger med forsterket pedagogisk tilbud til 5-åringer som del av skoleforberedelsene. 5-åringen får økte ressurser og et bedre grunnlag for læring, samtidig som ansatte i barnehagene får oppfølging med videreutdanning og kompetanseheving.

I Oslo har staten gitt økonomisk støtte til gratis kjernetid for barn i bydeler med lave levekår. I Østfold har vi enkeltskolekretser der opp mot 25% av barnefamiliene lever under norsk og europeisk fattigdomsgrense. Det er de samme kretsene der resultatene i grunnleggende ferdigheter, som språk, er langt lavere enn landssnittet. Østfold Venstre vil ha statlig støtte til gratis kjernetid for fire- og femåringer i disse kretsene, på lik linje som Oslo kommune. Videre vil Østfold Venstre at staten gir rammer for at kommunene kan praktisere to barnehageopptak per år, og dermed gjøre barnehagen mer tilgjengelig.

Østfold Venstre mener pedagogiske tiltak i barnehagen kan sees i sammenheng med tiltakspakken for redusert frafall i videregående skole og som pedagogisk tiltak i grunnskolen. Østfold Venstre ønsker at barn fortsatt kan være barn frem til de skal på skolen, men barn fortjener et godt pedagogisk tilbud som gir dem gode forutsetninger til skolestart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**