Mandagsmøte 17. februar

Ny uke – nytt mandagsmøte! Denne kvelden står kun saklisten til ukens møte i formannskapet på dagsorden. Derfor er det god tid til å drøfte andre aktuelle saker. Håper å se mange av dere. Husk at møtene i Kristiansand Venstre er åpne for alle som vil komme – medlem eller ikke medlem. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Innstilling til ansettelse av helse- og sosialdirektør
– Høringsuttalelse – Forslag til endringer i privatskoleloven – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse
– Høring – rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk
– Utredning av alternativer til tidsdifferensierte bompenger

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**