ÅM2014: Forslag til politiske uttalelser

Det er kommet inn over 30 forslag til politiske uttalelser som skal behandles på Oslo Venstres årsmøte. Nysgjerrig på hva de inneholder? Du kan lese dem her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslagene til politiske uttalelser kan lastes ned her (.pdf)

Uttalelsene har et bredt spenn og omfatter blant annet samferdsel, miljø, skole og barnehager. Alle medlemmer i Oslo Venstre har forslagsrett.

Slik behandles politiske uttalelser på Oslo Venstres årsmøte.
Fristen for å levere forslag til politiske uttalelser gikk ut 14. februar. Over finner du alle forslagene som er kommet inn. I år kom det ingen forslag etter at fristen gikk ut.

Hovedstyret innstilte 6. februar på redaksjonskomite. Disse begynner nå sitt arbeid og vil presentere sin innstilling ved årsmøtets start. Rednemdas innstilling publiseres på nettsidene så snart den er klar, og kan kanskje ventes dagen før årsmøtets start, 27. februar.

På årsmøtets første dag legger redaksjonskomiteen frem sin innstilling. Den inneholder blant annet en innstilling på hvor mange uttalelser årsmøtet skal behandle. Årsmøtet vil så debattere antall uttalelser de skal behandle og fatte vedtak. Deretter blir det en debatt om hvilke uttalelser som skal behandles. Også her vil rednemda presentere en innstilling som årsmøtet tar utgangspunkt i. Dersom du ønsker at en annen uttalelse skal behandles må forslaget fremmes mot en annen konkret uttalelse. Under behandlingen av uttalelsene henviser en gjerne til forslagsnummer. Deretter voterer årsmøtet over hvilke uttalelser som skal behandles.

Underveis i forhandlingene skriver delegatene endringsforslag til uttalelsene årsmøtet har bestemt at vi skal behandle. Frist for å levere endringsforslagene er ved møteslutt. Endringsforslag leveres skriftlig pr epost til [email protected], på skjema for endringsforslag som legges ut før årsmøtet.

Redaksjonskomiteen trer sammen etter møteslutt og setter sammen alle endringsforslagene som er kommet inn, og innstiller på dem. Disse blir gjort klare til delegatene lørdag morgen.

Når delegatene kommer til møtets andre dag vil redaksjonsnemdas innstilling på endringsforslagene omdeles. Det vil deretter bli behandling av hver enkelt uttalelse, med mulighet til å debattere uttalelsen som helhet og endringsforslagene som er fremmet til den, før årsmøtet går til votering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**