Gruppemøte tysdag 18.02 kl 19.30 i Hatlehiet

Tilbake i gamalt gjenge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Litt orientering fyrst omkring landbruket i Ål samt grunnlovsjubileet. Deretter vanleg saksliste med vedtak om kjøp av sjukestugu og leigeavtale med VVHF, løyving av næringstilskot og ymse andre saker. NB: Kraftnett-saka er egentleg berre ein formalitet, sidan Hol likevel ikkje gjekk for å endre selskapsavtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**