Nytt styre i Ullensaker Venstre

Ullensaker Venstre har fått ny leder, og en ny styresammensetning etter årsmøtet i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ullensaker Venstre sitt årsmøte ble avholdt 16 januar med valg av nytt styre. I tillegg ble temaet Friluftsliv presentert som et fokusområde som Ullensaker Venstre vil arbeide videre med i 2014. Som start på arbeidet fikk møtedeltakerne en presentasjon av Steinar Saghaug fra Friluftsrådenes Landsforbund.

John Pavels Wilhelmsen takker av, etter mange år som lokallagsleder for Ullensaker Venstre, og Karl-Oskar Nicolaisen tar over stafettpinnen.

Styret i Ullensaker Venstre 2014:
Leder Karl-Oskar Nicolaisen (2 år)
Nestleder og VO Roger Axelsson (1 år)
Styremedlem og sekretær Kristin Engely (2 år)
Styremedlem Katrine V. Gjærum var ikke på valg (til 2015)
Styremedlem Guri Borander (1 år)
Styremedlem Stein Vegar Leidal (2 år)

Møtende 1. vara Rita Dreyer
2. vara Nina Holen Skotte
3. vara Torhild Slåtto

Kasserer Hans Petter Nissen (2 år)
Revisor Sidsel Skjelmerud (2 år)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**