Etisk handel krever forbrukerinformasjon

I dag finnes det ikke ensartet og likestilt digitalt tilgjengelig informasjon som forteller oss hva mat og klær inneholder, hvordan mat og klær er fremstilt eller hvordan det vi spiser eller har på oss er produsert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


13b. Etisk handel krever bedre forbrukerinformasjon
Forslag fra fylkesstyret

I dag finnes det ikke ensartet og likestilt digitalt tilgjengelig informasjon som forteller oss hva mat og klær inneholder, hvordan mat og klær er fremstilt eller hvordan det vi spiser eller har på oss er produsert.

Venstre mener at alle har krav på denne informasjonen fordi det skal være lett og enkelt å foreta valg med bakgrunn i helse og etikk. Alle butikkjøp skal være fullt opplyste valg på like premisser

Venstre tror at folk flest har grunnleggende ønske om å handle på en måte som ivaretar hensyn til miljø og menneskerettigheter i solidaritet med mennesker i andre land enn vårt eget. Venstre ser at det er vanskelig å orientere seg som forbruker, fordi dagens globale handelssystem er kompleks og uoversiktlig, med lange forsyningskjeder. Det finnes miljømerking av mange typer varer, men det finnes ingen ordning som forsikrer forbrukere om at produktet de kjøper er laget på en etisk forsvarlig måte, uten forskjellige typer menneskerettighetsbrudd.

Venstre, som et liberalt parti, ønsker å løse dette uten tvang eller statlige pålegg, ved å legge til rette for at individuelle valg skal være bra for det globale samfunn og medmennesker såvel som individet selv.

Derfor vil Akershus Venstre:
– at alle varer skal følges av digitalt lesbar produktinformasjon

– Innføre en etisk merkeordning på linje med Svanemerket for miljø, som bekrefter at varen er produsert på en måte som ikke bidrar til undertrykking og menneskerettighetsbrudd. Ordningen kan være komplementær med FairTrade merkingen, men omfatte alle produsenter.

– Øke støtten til organisasjoner som hjelper både næringsliv og forbruker å handle mer miljøvennlig og etisk, slik at forbrukere får bedre informasjon.

– Arbeide for at de fattigste landene skal få bedre markedstilgang for varer som er fremstilt på en økologisk og etisk måte, spesielt der hvor varene ikke kan produseres i Norge eller våre naboland.

– Vurdere en ordning der produkter som beviselig er produsert på en etisk måte får reduserte toll- og/eller avgiftssatser, slik at det ikke lønner seg i like stor grad å utnytte miljø eller arbeidskraft. Utvikle en ny ISO standard for dette feltet.

Disse tiltakene vil styrke vår etiske forbrukermakt, og dermed bidra til et bedre samfunn både i Norge og i resten av verden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**