Signaler for framtiden i bystyrets Næringsdag

Forsker Lars Kobro v/Telemarkforskning stilte spørsmål om politikerne i Risør skulle drive ting anderledes eller om de ønsket å drive med andre ting. Flere sysselsatte betyr mest for stedsutvikling idet folk skaper steder! uttalte han bla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nærings NM som Telemarksforskning også lager viser at lønnsomhet, nyskapning etc går litt dårligere i Risør enn andre sammenlignbare steder i landet.

Telemarksforskning viser også at kommuner kan spare store penger på å overføre kommunale barnehager til private!

Hør hele foredraget på kommunens nettside, under poletikk og bystyrets møte 27.2.2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**