Uttalelse: Faglige utfordringer for alle elever

– Oslo skal ha landets beste skole! Oslo Venstre har ambisjoner på vegne av alle barn og unge, og mener at opplæringstilbudet også må tilpasses de evnerike elevene. Oslo Venstre er opptatt av at alle elever i skolen skal oppleve reell tilpasset opplæring i hverdagen. Også elever med særskilte talenter og evner må få muligheten til å realisere sitt fulle potensiale. Hver elev skal oppleve å få utfordringer, føle mestring og god oppfølging tilpasset sitt nivå. Venstre vil sikre at også faglig teoristerke elever får utfordringer på riktig nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En liberal skolepolitikk legger til grunn at elever lærer i ulikt tempo. Elever lærer best med ulik tilnærming til fagstoff. Derfor bør elever og foresatte kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer.

Oslo har utviklet nye undervisningsmetoder i en årrekke. Det finnes flere talenttilbud og det er stadig en utvikling i spesialiserte tilbud til de som er interessert. Utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet fag- og kunnskapsmiljøer gir elevene unike muligheter til å lære fra de beste og utnytte eget potensiale. Hersleb skole med spesialisering i biologi, Oslo Cancer Cluster og Kuben yrkesarena er eksempler på arenaer med samarbeid mellom skole og andre kompetansemiljøer som Oslos elever vil få stor glede av fremover.

Oslo Venstre vil:
– gjøre det mulig for enda flere elever å ta fag på et høyere nivå
– opprette flere temaskoler knyttet opp mot fagmiljøer, hvor elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talent
– starte et prøveprosjekt hvor evnerike elever kan ta videregående skole på kortere tid
– starte et forsøksprosjekt med lokalt kompetansesenter for tilrettelagt opplæring for evnerike barn. Gitt målbar positiv effekt ved evaluering etter prosjektperioden, arbeide for at det utvides til et nasjonalt kompetansesenter på sikt.
– at skolen skal tilby differensiert undervisning der også de barna som har evner og behov for raskere faglig fremdrift enn ordinær fremdrift blir ivaretatt.
– byrådet skal, i samarbeid med statsråden, gjennomgå skjemaveldet i skolen med mål om å kutte byråkratiet slik – at lærere får større kapasitet til å gi tilrettelagt undervisning til alle elever.
– legge til rette for aktiviteter og andre frivillige kunnskapsbidrag til både barn og lærere

Uttalelsen ble ensttemmig vedtatt av årsmøte i Oslo Venstre 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**