Velkommen til konstituerende styremøte i Lier Venstre

Lier Venstres nye styre skal legge planer for det kommende året, og stake ut kursen mot lokalvalget i 2015. Alle medlemmer er hjertelig velkomne til Høvik Skoles møterom “Linnes”, mandag 10. mars kl. 18:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gode styremedlemmer og andre gode Venstre-folk,

Lier Venstre har den glede å innkalle til årets første, og konstituerende, styremøte.
Tid: mandag 10. mars kl 18:30
Sted: Høvik skole, møterom Linnes i 2. etasje.

Alle styremøter i Lier Venstre er i utgangspunktet åpne, slik at medlemmer uten verv kan stille. Den eneste forskjellen er at man ikke har stemmerett (skulle det komme til votering)

Saksliste for møtet:

1) Godkjenning av årsmøteprotokoll
2) Konstituering av styret og fordeling av oppgaver
3) Opprettelse av programkomité
4) Listestilling – nominasjon (orienteringssak)
5) Handlingsplan 2014-15
6) Studietur til Hurdal
7) Eventuelt

Møteslutt 21:30 (senest)

Tove Hofstad
Lokallagsleder, Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**