Nilsen leder for nominasjonskomiteen

Solveig Nilsen er valgt som leder av nominasjonskomiteen i Kristiansand Venstre, som skal legge frem forslag til valgliste foran lokalvalget i 2015. I komiteen får hun med seg Rune Bjørgo, Astrid Bekkenes og Roger Fromreide. Nominasjonskomiteen har spesielt fått i oppdrag å gjennomføre en mest mulig åpen nominasjonsprosess og starter sitt arbeid så snart som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Solveig Nilsen portrett

Nilsen sitter i dag i bystyret og byutviklingsstyret for Venstre. Ved å bli leder for nominasjonskomiteen signaliserer hun nå at hun ikke tar gjenvalg i 2015.

– Det har vært spennede og lærerikt å være folkevalgt, men det er dessverre vanskelig å kombinere med familielivet akkurat nå, sier Solveig Nilsen, som likevel lover å fortsatt være aktiv i Venstre.

I tillegg er følgende valgt som medlemmer av nominasjonskomiteen:
– Rune Bjørgo, psykolog ved Sørlandet sykehus
– Astrid Bekkenes, lærer og tidligere bystyre- og fylkestingsrepresentant
– Roger Fromreide, bibliotekar ved Universitetet i Agder og nestleder i Kristiansand Venstre
– Kristiansand Unge Venstre utnevner selv et medlem til komiteen

Har du innspill til nominasjonskomiteen, kan du allerede nå kontakte leder Solveig Nilsen på [email protected] eller 920 45 560.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**