Skal vi bygge nytt regjeringskvartal i tre?

Ingen er i tvil om at det nye regjeringskvartalet kommer til å bli miljøvennlig, sikkert og lekkert. Det Akershus Venstre lurer på er om Norge vil bruke anledningen til å være nyskapende og fremtidsrettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Eirik T Bøe

Foto: Privat

Ingen er i tvil om at det nye regjeringskvartalet kommer til å bli miljøvennlig, sikkert og lekkert. Det Akershus Venstre lurer på er om Norge vil bruke anledningen til å være nyskapende og fremtidsrettet, ikke bare i form og innhold, men ved å bidra til å gjøre norsk skog konkurransedyktig som bygningsmaterial. Norsk tre er et begrep i verden, gjennom stavkirkene og vikingskipene. I dag utvikles tre som bygningsmateriale i store og små bygg over hele Europa. Norge henger etter. Vi trenger prosjekter og forbilder for å gjenreise norsk tre som et miljøvennlig alternativ til dagens byggematerialer.

I over 1000 år har nordmenn bygget sine hus i tre, tilgangen på råvarer og nedarvet kunnskap i generasjoner har lagt grunnlag for en unik kulturarv i tre. Akershus venstre er bekymret for at denne kulturarven er i ferd med å bli historie og ikke videreføres inn i den moderne byggeindustrien. Samtidig står vi overfor store byggeoppgaver. Statistisk sentralbyrås prognoser viser at det vil flytte inn 350.000 mennesker til Akershus de neste 20 årene. Akershus Venstre ønsker at denne veksten ikke utfordrer miljøet og bidrar til fylkets identitet og særpreg. Bruk av tre kan være svaret på dette.

Den store utfordringen er forbildeprosjekter. Ingen ønsker statlig ensretting, men å utvikle et miljøvennlig byggemateriale som kan styrke skogindustrien og bidra til sunn konkurranse vil være en berikelse både for norsk byggeindustri, byggekunst og miljø. Staten har alltid påvirket byggevirksomheten i Norge. I 1854 åpnet den eldste jernbanen i Norge gjennom vårt fylke, fra Oslo til Eidsvoll. Dette var starten på det største forbildeprosjektet i norsk bygningshistorie. Jernbanen bidro til å innføre moderne arkitektur på den norske landsbygda gjennom 100 vis av jernbanestasjoner i sveitserstil.

I dag importerer Norge råvarer for å bygge moderne massivhusprosjekter og andre treprosjekter. Dette er pinlig og svekker vår konkurranseevne unødvendig. Vi har ingen råvareproblemer! Samtidig er det bred politisk oppslutning om å øke bruken av tre, som blant annet kan redusere behovet for stål og betong, som står for hhv 3 % og 5 % av de globale CO2-utslippene. Dette målet er forankret i både klimaforliket på Stortinget og landbruksmeldingen.

Tre har i dag en rekke fordeler knyttet til byggetid, forvaltning, drift og vedlikehold, levetidskostnader og energibehov. Trekonstruksjoner er sterke og lette og egner seg til alt fra høyhus til svømmehaller. Tre bidrar med miljø- og helsefordeler i form av godt inneklima og brukt riktig utgjør ikke tre en større brannfare enn andre konstruksjoner.

Vi går mot en fremtid hvor energibehovet i bygg vil synke i takt med strengere krav til isolasjon. Det betyr at materiale vi bygger med blir viktig, er det fornybart, hva er miljøbelastningen ved riving, CO2 utslipp ved produksjon, er de kortreiste, hva med inneklima? Tre er et godt svar på disse spørsmålene. I tillegg binder skog CO2 og riktig bruk av tre vil bidra til langtidslagring av karbon.

Akershus Venstre ber staten og offentlige byggherrer bidra til flere prosjekter i tre og dermed fremme mer teknologiutvikling og et større marked. Det bør utredes en Wood first rule: Offentlige byggherrer bør ha som rutine å vurdere om nybygg kan oppføres i tre framfor andre materialer. Vi må også styrke forskning og innovasjon på tre gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

200 år etter at de første norske folkevalgte møttes hos trelastbaronen på Eidsvoll i det som en gang var Norges største trebygning ber Akershus Venstre om at staten utreder om det nye regjeringskvartalet kan bygges i tre. Det vil være et stort bidrag til å gjenreise vår stolte tretradisjon og skape forbilder og muligheter for norsk skogindustri og offentlige og private byggherrer. Hadde det ikke vært stort om vi kunne vise at norsk tre ikke bare er historie, men bruke det til å lage en ramme rundt våre viktigste beslutninger, beslutninger som peker mot en nyskapende fremtid etter oljealderen?

Eirik T. Bøe
Nestleder
Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**