Det må satses på toget

Lokaltogtrafikken er ryggradden i kollektivtilbudet. Ingen satsing på InterCity-strekningene må gå utover fornuftig utvikling av jernbanen på resten av Østlandet, som Kongsvingerbanen. Det skriver Solveig Schytz og Abid Raja i Romerikes blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er kommet så langt i planlegging at det er mulig å bevilge midler til stasjonsforlenginger på Kongsvingerbanen slik at det kan kjøres doble togsett og dermed øke kapasiteten på banen i løpet av ett år. Derfor foreslo Venstre dette, og midler til planlegging av nye krysningsspor i budsjettet for 2014. Det fikk dessverre ikke flertall i denne omgang, men vi har tro på det i løpet av perioden. I samarbeidsplattformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er det lagt opp til at for hver krone som brukes mer på veg skal det brukes én krone på kollektivtrafikk.

Akershus Ap og Sverre Myrli står nå fram i avisen og vil ha nye krysningsspor på kongsvingerbanen. Det er flott at de endelig snakker om Kongsvingerbanen, bare synd at de ikke gjorde det da de satt i posisjon til å bevilge pengene.

Solveig Schytz, leder i Akershus Venstre
Abid Q. Raja, stortingsrepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**