Endeleg!! Tysdag 11.03 er det på ny klart for eit tradisjonelt gruppemøte, Hatlehiet 19.30

Scooter-løyper og resevasjonsordning for fastlegar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I tillegg til årsmelding frå kontrollutvalet, tilstandsrapport frå oppvekstsektoren og eit par andre saker, vil det kunne bli debatt omkring høyringsuttalene denne gongen.
Sakene omkring snøskuterløyper og reservasjonsordning for fastlegar kan opne for brytningar.

Fleire saker skal innom formannskapet måndag 10.03. Dersom de har meiningar de vil ha lyfta fram i formannskapet ber eg om at de melder frå til meg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**