Mandagsmøte 10. mars

Velkommen til mandagsmøte. Denne uken står saker til bystyret og byutviklingsstyret på agendaen. Til bystyret finner du blant annet høringssaken om legers reservasjonsrett, kommunal kontantstøtte og fornyelse av avtalen med naturistforeningen. Vi får også besøk av innbyggere som har innspill til enkelte av sakene! Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til bystyremøtet:
– Prøveordning med kommunal kontantstøtte for to-åringer, prolongering og evaluering
– Fastelegers reservasjonsrett mot henvisning til abort – Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune
– Dvergsnes felt B – nordlig del, delfelt B3 — detaljregulering – sluttbehandling
– Søknad fra Sørlandets naturistforening om fornyelse av avtale
– Odderøya renseanlegg- detaljregulering. Godkjenning
– Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. “Frata personer kommunal bolig ved langvarig behandling eller rehabilitering”
– Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. “Lærernes arbeidstid”
– Interpellasjon fra repr. Helge E. Refsnes, PP, vedr. “Våre 7 kvinner fra valget i 1901 som kom inn i bystyret bør samlet få sitt minne i byens eget “Storting” – Bystyresalen”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Likebehandling av lovlige lag og organisasjoner som ønsker å leie kommunale møtelokaler”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Nytt fremtidig eldresenter på Odderøya”
– Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. “Gebyr byggekost”

Saker til byutviklingsstyret:
– Korsvikfjorden industriområde, felt H. Detaljregulering. Klage på bystyrets vedtak.
– Odderøya museumsområde. Detaljregulering. Offentlig ettersyn

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**