Programkomiteen i Tromsø Venstre

Årsmøtet 21. februar 2014 valgte en programkomité foran kommunevalget 2015. Her finner du oversikt over komiteens medlemmer og kontaktdetaljer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kine Johansen

Foto: Cameron Thompson

Komiteens medlemmer:
Kine Johansen (leder)
Jonas Stein
Irene Dahl
Aud Jektvik
Erik Iversen
Bernhard Siebert

Komiteen tar sikte på å legge frem et første utkast til kommunevalgprogram i september, og et andre utkast i november. Dette kan endre seg i løpet av arbeidet i komiteen utover året. Endelig program skal behandles på årsmøtet på nyåret 2015.

Det er også lagt opp til flere medlemsmøter på ulike temaer i programarbeidet. Nærmere informasjon om disse kommer på nettsidene etter hvert.

Har du idéer, innspill eller konkrete forslag til politikk som Venstre bør fremme i neste periode? Ikke nøl med å ta kontakt med komiteen per e-post.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**