Nye kontingentsatser

Oslo Venstre vedtok på årsmøtet å opprettholde den lokale kontingenten på samme nivå som tidligere. En liten økning i den sentrale kontingenten vil likevel gi noen endringer i den totale medlemskontingenten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Medlemskontingenten som medlemmer betaler består av to satser, en sentrale og en til fylket. Venstres landsmøte vedtar størrelsen på den sentrale kontingenten. Fylkeslaget vedtar nivået på den lokale tilleggskontingenten, og kan dessuten bestemme egne satser for nærmere definerte grupper av medlemmer skal betale en redusert sats.

Styrets innstilling om å opprettholde den lokale kontingenten på samme nivå som tidligere ble vedtatt. Det betyr at yrkesaktive i år betaler 250 kr. i lokal kontingent. I tillegg kommer den sentrale kontingenten som i år er hevet til 175 kr. Dette gir en total medlemskontingent på 425 kr. Ikke-yrkesaktive medlemmer betaler per i dag kun den sentrale kontingentsatsen på kr 175 kr. Studenter betaler en redusert sentralsats på 75 kr.

Satser
Yrkesaktive: 425,-
Ikke-yrkesaktive: 175,-
Studenter: 75,-

Har du mottatt giro med feil sats er det bare å ta kontakt med Venstres Hovedorganisasjon, så retter de det opp for deg. Send en epost til [email protected] eller ring 22 40 43 50.

Har du spørsmål om den lokale satsen eller andre forhold knyttet til kontingenten er det bare å ta kontakt med oss i sekretariatet på [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**