Krf, rødt og AP tar fra lag og foreninger

I sin iver etter å få på plass en bedre ordning for støtte til talenter fremmet Gerd Langmyr, AP forslag om å øke stipendordning til talenter, og med et 4-3 vedtak fant Kulturkomiteen inndekning i kulturbudsjettet – dvs fra midler som av bystyret er øremerket til lag og foreninger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres, Jan Einar Henriksen foreslo på sin side å utsette saken, og sende den ut på høring til byens lag og foreninger før saken ble tatt opp til ny behandling i Kulturkomiteen. Henriksen ble imidlertid nedstemt.

I kommuneplanen som er ute til høring fremgår det at Risør kommune ønsker å satse på både bredde og talenter. Derfor mente Henriksen det var greit å innhente tilbakemeldinger fra lag og foreninger før vi realitetsbehandlet saken om støtte til enere/talenter, men flertallet ville det ikke slik og resultatet blir dermed at det blir mindre å dele ut til lag/foreninger dersom bystyret sier seg enig med kulturkomiteens flertall.

Som saksordfører til bystyret ble oppnevnt Elen Lauvhjell (AP)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**