Arbeidsgiveravgiften reduseres i Risør

En skikkelig gladmelding sier Venstrerepresentantene Stian Lund og Willy Thorsen om Regjeringens forslag om å overføre Risør fra gruppe 1 til gruppe 2 for arbeidsgiveravgift. Dette har Risør Venstre kjempet lenge for og det er helt klart en viktig seier som betyr mye Risør kommune når arbeidsgiveravgiften nå foreslås redusert fra 14,1 % til 11,6 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Redusert abeidsgiveravgift er et skritt i riktig retning for å snu den negative trenden Risr er inne i og derfor er det svært gledelig at dagens Regjering nå endelig støtter opp om Venstres forslag!

Redusert abeidsgiveravgift er et skritt i riktig retning for å snu den negative trenden Risr er inne i og derfor er det svært gledelig at dagens Regjering nå endelig støtter opp om Venstres forslag!
Foto: Jan Einar Henriksen

Samtidig er det jo en bekreftelse på at Risør har svakere vekst enn landet forøvrig og det har jo sine sider. På den annen side er det et svært viktig virkemiddel for å få til næringsvekst og tilflytting til Risør at arbeidsgiveravgiften nå endelig blir redusert fra gruppe 1 til 2, og så får vi jobbe videre med andre tiltak og kanskje også vurdere å få arbeidsgiveravgiften redusert til klasse 3 i neste omgang sier Venstrerepresentantene fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**