Full retrett fra AP og Rødt i SFO saken

Konsekvensene av Ap og rødt budsjettvedtak fra desember 2013 om en kraftig økning i SFO satsene ble så åpenbare at de samme partiene i torsdagens komitémøte kjempet om å overgå hverandre om å redusere SFO satsene. Noe Venstre og de øvrige opposisjonspartiene hele tiden har ønsket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Risør Venstre diskuterte saken på et medlemsmøte mandags kveld og det var da full enighet om at Venstre skulle fremme forslag om en klar reduksjon i foreldrebetalingen for SFO sier leder i Risør Venstre. Heidi Elisabeth K. Paulsen.

Sara Sægrov Ruud

Foto: Privat

Søskenmoderasjon og samkjøring SFO/Barnehage
I tillegg ønsket Risør Venstre å gå i bresjen for at det også skulle innføres søskenmoderasjon og at barnehageplass og SFO plass skulle sees i en sammenheng.

Risør Venstre har tidligere gått i bresjen for løpende barnehageopptak og går nå også i bresjen for å se foreldrenes betaling i en sammenheng når de har barn – nemlig å se på søskenmoderasjon også mellom SFO og barnehager. Sara Sægrov Ruud, som er Risør Venstres representant i Komité for barnehage, skole og voksenopplæring fremmet på vegne av Risør Venstre følgende alternative forslag til komitémøtet:
1. a. Satsene for foreldrebetaling i SFO opprettholdes som de var i 2013.
1. b. Det innføres gjennomgående søskenmoderasjon for barnehage og SFO.
(søskenmoderasjon som følger familien/søskenflokken).
3. Regulering av satsene iverksettes fra 1. februar hvert år.

Endelig vedtak fattes av bystyret 27. mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**