Lokalpolitisk nettverk sparker igang kommunevalgkampen!

I Drammen på lørdag 22 mars arrangeres årets første lokalpolitisk nettverk. Trine Skei Grande kommer for å motivere politikere i Buskerud Venstre til å sette igang planlegging av kommunevalgkampen. Møtet er på Union Rock Hotel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Velkommen til Buskeurd Venstres Lokalpolitiske nettverksmøte, lørdag 22. mars kl 0930 på Comfort Hotell Union Brygge i Drammen. Dette er det første av 4 nettverksmøter før valget i 2015. (mars ’14, september ’14, mars ’15, juni ’15)

Trine Skei Grande

Foto: Erlend Aas

Program:
Vi har et knallsterkt og innholdsrikt program å friste med, her skal alle skoleres og TRINE SKEI GRANDE kommer 🙂
Vi ønsker spesielt medlemmer i lokallagsstyret, kommunestyrerepresentanter, medlemmer i hovedutvalg, og medlemmer som har lyst til å bli aktive velkommen!!

09:30 Oppmøte og registrering

10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk i Drammen
Kulturelt innslag
Presentasjon av dagens program

10:15 Venstre: Det sosialliberale partiet
v/ partileder Trine Skei Grande
Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati, kommunereform
Spørsmål og diskusjon

12:00 Lunsj

13:00 Lagbyggingsaktivitet

13:30 Gode valghistorier fra fylket
Vi hører suksesshistorier fra flere lokallag i fylket

14:00 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å.
Årshjul – Lokallagslederens kalender

14:30 Planlegging av tiden fram mot valget i 2015:
Plenum samarbeid — lage handlingsplan fram mot september 2015

15:00 Kaffepause m/kake

15:30 Verksteder/parallellsesjoner (2 x 40 minutter)
HUSK: Ta med egen PC:

Hovedsal:
•Publisering på nett
•Sosiale medier
•Presse- og mediearbeid – Mediehåndtering og profilering

Tilstøtende Møterom:
•Bruk av medlemsregister
•Lag kurs med studieplaner fra VO
•Statstilskudd, inntektsrapportering, Brønnøysundregistrering
Kl 16:10 — 16:15 Rask pause og bytte av møterom

17:00 Valgkampforberedelse: Listestilling
Lokale nominasjonsprosesser og programprosesser

18:00 Oppsummering og avslutning
Utlysing av mediekonkurransen

18:30 Møteslutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**