Uttalelse: Ja til fraværsregler i skolen

Oslo Venstres hovedstyret vil gi skolen mulighet til å innføre fraværsregler, men ikke gi mulighet til å innføre en absolutt maksgrense for standpunktkarakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Skoleeier må ha stor handlefrihet til å følge opp sine elever. Blant annet må det kunne iverksettes tiltak for å få ned fraværet.

Tilstedeværelse i skolen er viktig for den enkelte, men i høyeste grad også for klassen og hele undervisningsmiljøet. Å unngå et høyt skolefravær er derfor et selvstendig mål.

Det er vanskelig å avklare sikkert om endringene i 2009 er årsaken til at fraværet har økt. Men de elevene som har et høyt fravær, fullfører i mindre grad videregående opplæring. Tendensen er bekymringsfull, og det er liten tvil om at det må iverksettes en rekke tiltak for å redusere både fravær og frafall.

Skolen, eleven og foresatte har sammen ansvar for elevens læring. Det er samtidig ingen tvil om at elever både på ungdomstrinnet og videregående har varierende grad av modenhet, selvstendighet og evne til ansvar for egen læring. Skolen har kompetanse om hvilke pedagogiske virkemidler som bidrar til å motivere eleven og tilrettelegger for læring. I noen tilfeller innebærer det også at skolen må kunne stille krav. Klare forventninger og rammer kan gi større mulighet til å lykkes. Skolen må også ha sanksjonsmuligheter når kravene ikke blir oppfylt.

Det må alltid være mulig for en elev å kunne gjøre en avtale med skolen om fravær når helsemessige eller andre spesielle grunner krever det.

Oslo Venstre vil:
Gi skolen mulighet til å innføre fraværsregler.
Ikke gi mulighet til å innføre en absolutt fraværsgrense for standpunktkarakter.

Vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 18. mars 2014

Trine med skolebudskap
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**