Er flyktninger farlige?

Bosetting av flyktninger i Røyken kommune er en vanskelig oppgave. Fremdeles klarer ikke kommunen å ta imot det antallet man har lovet. En av de viktigste årsakene til at det er slik, er at det er så problematisk å skaffe boliger, skriver Per Midteide, styremedlem i Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det finnes boliger til leie, men det hender ikke sjelden at utleiere trekker seg når de forstår at det er flyktninger som trenger boligen.

Jeg tror ikke dette har med rasisme å gjøre. Snarere er grunnen at man er redd leieboere fra andre kulturer ikke vil ta var på boligen på tilfredsstillende måte.

Min kone og jeg har vært så heldige å kunne arbeide og bo i land mange av flyktningene kommer fra. Vi har lært dem å kjenne som alminnelige, skikkelige, hardt arbeidende mennesker som vil det beste for seg og sine barn, og som vil strekke seg langt for å ta godt vare på andres eiendom.

Når de kommer til Norge, har mange av dem dramatiske begivenheter bak seg. Noen forteller gjerne om dem, andre ønsker bare å glemme det vonde. Men de representerer alle spennende kulturer, og de kan gi oss innblikk i leveforhold som vi kan lære mye av. De er ikke farlige!

La oss ta imot dem som medmennesker, som en spennende ressurs og et viktig bidrag til Røyken-samfunnet. Her har vi mye å hente! Har dere husrom – meld fra til flyktningekonsulentene som holder til på NAV kontoret.

Per Midteide, Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**