Uttalelse: Oslo Venstre krever tippemiddelberettigelse for tennisbobler

Kostnadseffektive og funksjonelle anlegg er avgjørende for både aktivitet og kvalitet i norsk idrett. Tippemiddelberettigelse er nødvendig for at spesielt idrettslagene selv skal klare å utvikle egne anlegg. Tennis er en helårsidrett og har i dag alt for liten innendørskapasitet i forhold til behovet idet bare 1/3 av banekapasiteten i Norge er innendørs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tennisbobler er det mest kostnadseffektive og arealeffektive helårsanlegget for tennis. Arealeffektivitet er spesielt viktig for Oslo og andre store byer. Tennisbobler er i dag ikke berettiget til tippemidler, og får dermed heller ikke momskompensasjon. Med tippemiddelberettigelse og momskompensasjon reduseres investeringskostnaden med 50 %. Dagens statlige politikk på dette området er en anakronisme som Oslo Venstre vil ha en endring på.

Oslo Venstre vil:
– Gi tennisbobler tippemiddelberettigelse og momskompensasjon på lik linje med andre relevante anlegg

Behandlet og vedtatt av styret 8. mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**