Uttalelse: Oslo Venstre ønsker å bevare byens maritime fornminner fra middelalderen

Byens gamle havneområder er gjenstand for ny utvikling. Samtidig med at byen omskapes avdekkes det rester og spor av byens gamle maritime kultur helt tilbake til middelalderen. Slike funn er en unik mulighet til å forstå byens tidlige historie, og bør bevares for ettertiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo Venstre vil
Ivareta og konservere fartøyer, skip, båter og andre fornminnegjenstander fra middelalderen som blir gravd frem i forbindelse med utviklingen av havneområdene slik at de blir en del av Oslos kulturarv for ettertiden.

Vedtatt av styret 8. mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**