Mandagsmøte 24. mars

Velkommen til gruppemøte førstkommende mandag. Vi diskuterer blant annet sakene til ukens møter i oppvekststyret og byutviklingsstyret. Det er også rom for å ta opp andre aktuelle saker! Møtet er som vanlig åpent for alle interesserte, og starter kl. 18.30 i Kongensgate 34.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til oppvekststyret:
– Orienteringssak – tilsyn etter barnehageloven Tilsyn med Kristiansand kommune som barnehagemyndighet
– Gjennomførte tilsyn i barnehager i Kristiansand i 2013

Saker til byutviklingsstyret:
– Fv 405 – Mosby skole – Ravnåsveien. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Dvergsnes – felt B – nordlig del – delfelt B3 – del av – sluttbehandling
– Bjørndalsheia 33 – detaljregulering – klage på bystyrevedtak
– Tollbodgata 3-7. Detaljregulering, plan nr. 1231. Sluttbehandling
– Bispegra 37 og 39 – detaljregulering – offentlig ettersyn
– Lauvåsen B9-B10 og B12-B13. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Vindmøllegangen 24 – 152/1694 – tilbygg – ny boenhet – dispensasjon fra plankrav
– Strømme/Korsvik felt B2 – Bamse Brakars vei – 61/278 og 314 – avslag på søknad om dispensasjon fra parkeringskrav og uteoppholdsareal, samt innvilgelse av dispensasjon fra kotehøyde parkeringskjeller og antall avkjørsler
– Barstølveien/Skibåsen – 63/696 – avslag på søknad om dispensasjon fra arealformål forretning/kontor til arealformål tjenesteyting for etablering av gokartbane
– Barstølveien 29/Skibåsen 56, 58, 60 – 63/696 – klage på vilkår i midlertidig dispensasjon fra arealformål og bruksendring for fortsatt drift av lekelandet Planeten Pluto
– Hundebakken 1A – 12/427 – klage på avslag om dispensasjon for fradeling av ny boligtomt
– Greivåsen – gnr. 1/105 – søknad om dispensasjon fra formål i reguleringsplan og rammesøknad for oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon
– Kommunedelplan for sykkelekspressvei. Oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**