Jimmy Åsens usaklige sleivspark, redaktør!

Trine Jørgensen svarer på KV-journalist Jimmy Åsens innlegg lørdag 22.mars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mange er glad for Jimmy Åsens ekte engasjement i smau, benker og trær i Kragerø og setter pris på hans blikk for gamle fotografier og at lokale malere løftes fram.
Men som politisk observatør minner forsøket på å utøve journalistikk mest om en privat agenda med et budskap som har en lei evne til å bli både smålig og slemt.
“Bare dritt?” er den oppløftende overskriften til Jimmy Åsen denne lørdagen, i en (om jeg skulle være like direkte som Jimmy Åsen) ny-stygg avis med en amatørmessig logo som minner mest om en russeavis. Men det er en profesjonell avis – Det er ikke bare dritt?
“Det er lettere å rive ned enn å bygge opp.” skriver Jimmy Åsen. Det er sant, men hva så; hva sikter han til akkurat her? Hva mener avisa egentlig? Gjelder det en spesiell sak? “Det vi kan gjøre er å la være å stemme på de utvalgte ved neste valg. Få de ut av styre og stell. Men sårene som byen har fått kan være uopprettelige” Hva og hvem peker KV og Jimmy Åsen på, redaktør?
Det er ikke vanskelig å være enig i at man har revet altfor mange bygg de siste 40 – 50 åra! Likevel; for min egen del savnet jeg Jimmy Åsens journalistiske støtte hver gang vi har kjempet for at hus ikke skal rives i Kragerø. Ofte måtte vi skrive om det selv i innlegg. Jeg savner hva KV mener – i tide!
Det ville være en konkret hjelp for oss som kjemper for at gamle hus ikke skal rives. For vi behøver en dugnad i Kragerø. Der folk stiller opp for de gamle husene. Som handler om å løfte fram historiske spor. Løfter fram folk som tilbakefører gamle hus med opprinnelige vinduer, dører og panel. Det er et stort arbeid som handler om konstruktiv framsnakking av gamle hus.
Det finnes mange eksempler på at opprinnelige hus med skakke gulv og tak øker i verdi jo mer opprinnelige de er . (Og feil vinduer kan erstattes med opprinnelige!) Mye godt arbeid gjøres, men mye står igjen!

Hva mener KV for eksempel om Kragerø Sparebanks nye planer? To hus som skal rives; er det greit eller ikke greit? Kan banken selv bestemme en ny arkitektur? Har KV en mening – så si det da! Pressens makt er stor. Mye større enn KV vil vedgå. Jimmy Åsens kommentar er sleivspark mot “noen” som er valgt nå som ikke bør velges neste gang. Ok, litt slemt kanskje, og er det KVs mening, redaktør – kunne det vel konkretiseres med mer kjøtt på beinet? – Det er vel ikke bare generell kos med misnøyen? Hva med konkret arbeid som har blitt gjort? Som gjøres nå. Arbeidet med sentrumsplanen og verneplan i sentrum.
Et kjapt tilbakeblikk for Venstres del var at V ønsket å bevare Blå Kors bygningen, men grensa for “verna” område gikk i Hovedbyen midt i veien og flertallet ville rive. Venstre ville bevare den eldste bygningen på Øya, men også flere andre bygg på Øya og i sentrum; Hellesundbygget for eksempel, også i Kil og andre steder i kommunen vår. Noen ganger har vi fått gehør, andre ikke. Når disse sakene kommer må vi ha hjelp! KVs oppgave kunne jo være å belyse saken i forkant; og vise gode eksempler på det motsatte av å rive!

Det er utrolig mye avisa kan gjøre dersom den er enig med seg selv i at det vedkommer avisen å beholde særpreget i byen vår. Det siste omfattende arbeid for vår del i bygningsrådet omkring reguleringsplanene som gjaldt Skrubbodden og “Myliusplanen” kan jeg løfte fram at KV var god på å sette seg inn i saken og gi redelig journalistikk i tide før avgjørelsene ble tatt.
Venstre er glad for at Kragerø står på NB lista (Nasjonal betydning), og vi må snakke om de husene vi har; ikke bare om de husene vi hadde!
Ingen er maskiner – Lokalsamfunnet vårt kan være tjent med mer framsnakking i avisa. Avisen bør dessuten huske på at lokalpolitikere forer avisen med stoff, og er med på å holde liv i arbeidsplassene deres. Lokalpolitikere er også abonnenter – men først og fremst mennesker som lever her i dette lokalsamfunnet.
Det gjelder på tvers over hele fjøla.

Kragerø 23. mars 2014
TRINE JØRGENSEN DAHLL
Kragerø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**