Strandsonen for allmennheten og våre etterkommere

Lillesand kommune mottok i fjor 19 søknader om nye bygninger i hundremetersbeltet langs
sjøen. 16 av dem ble innvilget ved å gi dispensjon. Venstres Petter Toldnæs mener tallet er for høyt og at politikerne må bli mer bevisste på ansvaret. Dette går utover allmennhetens tilgang på
gode områder i strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Min oppfatning er at flertallet i planutvalget ikke er prinsipielle nok og vektlegger utbyggernes ønsker i altfor stor grad. Det er i et lite lokalmiljø lett å være sympatiske med dem som har lyst til å
bygge noe, men vi i Venstre forsøker å være prinsipielle og unngå for mange nye bygg i strandsonen.

Ifølge Toldnæs er det synd når naturskjønne områder opplever økt grad av privatisering.
— Til en viss grad er det slik at allmennheten må vike for private interesser i Lillesand.
Det er trist når man plutselig sier ja til en helt ny hytte i et naturskjønt område med lite bebyggelse. Området opplever da økt grad av privatisering.

Vi kan ikke fortsette å beslaglegge slike områder med mye fritidsbebyggelse. Vi må tenke på at vi også skal ha noe å tilby våre etterkommere, sier Toldnæs, som mener det er på tide for politikerne å løfte blikket.

Kommentar stod på trykk i Lillesandsposten 25 mars 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**