Programkomite

Oslo Venstres hovedstyret satte 18. mars 2014 ned programkomite for å skrive forslag til nytt bystyrevalgprogram. Programmet skal gjelder i perioden 2015-2019. Komiteen ledes av Erik Borge Skei, nestleder i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Erik Borge Skei leder Oslo Venstres programkomite.

Erik Borge Skei leder Oslo Venstres programkomite.

Programkomiteen hadde sitt første møte tirsdag 25. mars, og skal ha sitt neste møte onsdag 9. april.

Komiteen består av:
Erik Borge Skei, leder
Toril Berge Flatabø (Julianne Ferskaug som personlig vara)
Åse Tveiten
Isak Oksvold
Bjarki Eggen
Kari Helene Partapuoli
Haakon Riekeles
Siv-Lise Bendixen Stærk
Ragnhild Tryti Forsberg fra Oslo Unge Venstre
Kontaktinformasjon til komiteen finner du her.

Frister og prosess
Innen 1. april 2014:
Fylkesstyret innkaller programkomiteen til konstituerende møte.

Innen 1. april 2014:
Programkomiteen konstitueres, vedtar fremdriftsplan og fordeler oppgaver.

Innen 15. april 2014:
Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill og forslag til programmet.

Innen 15. mai 2014:
Frist for å sende inn innspill og forslag til programkomiteen.
Programkomiteen kontakter relevante organisasjoner for innspill.

Innen 15. august 2014:
Programkomiteens førsteutkast publiseres.
Medlemsmøtet i september brukes av programkomiteen for å legge frem sitt forslag til program.

Innen 1. oktober 2014:
Frist for å sende inn forslag til førsteutkastet. Alle forslag skal sendes inn via skjema på nettsidene. Datamaskin til dette formål tilgjengelig på Oslo Venstres kontorer (i vanlig kontortid) og på medlemsmøte i september.

Innen 10. november 2014:
Programkomiteens 2. utkast skal foreligge og presenteres i forbindelse med nominasjonsmøte. Utkast 2 sendes ut til behandling i organisasjonen. Med dette avsluttes programkomiteens arbeid.

Innen 1. januar 2015:
Frist for å sende inn endringsforslag til utkast 2. Alle forslag skal sendes inn via skjema på nettsidene. Datamaskin til dette formål tilgjengelig på Oslo Venstres kontorer (i vanlig kontortid) og på nominasjonsmøtet i november.

Årsmøtet 2015 avholdes i februar 2015.
Program med endringsforslag behandles. Programmet vedtas av årsmøtet i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**