All grunn til bekymring

Lp fortalte nylig om 100 engstelige og skeptiske bybeboere som deltok i åpent møte om fortetting i sentrumsnære boligområder. Områder som i dag er preget av eneboliger og hager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arealplan Kongsberg

Foto: Kongsberg Kommune

Beboerne i disse områdene har god grunn for sin bekymring. Kommuneplanen som nå er på høring, gir store fortettingsmuligheter i disse områdene. Med en tetthet vi til nå bare har hatt i indre bykjerne. Selvsagt vil ikke kommunen kreve at noen skal bygge en boligblokk i egen hage. Enhver grunneier bestemmer dette selv. Men dersom naboeiendommene ønskes fortettet, hjelper naboprotester lite hvis prosjektet er i tråd med kommuneplanen.

Kommunen ønsker barnefamilier i sentrum og sentrumsnære strøk. Da må vi bygge slik at disse kan trives. Erfaringene fra de siste årenes mange fortettingsprosjekter i Kongsberg, er at kjøperne av disse leilighetene stort sett er i aldersgruppen 60+. Barnefamilier foretrekker bolig på bakken med en liten privat hage der barn og hund kan slippes ut, og gjerne i gangavstand til sentrum.

Områdene som vi nå diskuterer fortetting i, er nettopp slike attraktive barnefamilieområder. Det bør være mulig å fortette noe. Men kommuneplanens bestemmelser må sikre en videre utvikling der både etablerte beboere og tilflyttende nye familier finner det attraktivt. Da må ny bebyggelse tilpasses strøket og boligenes uteoppholdsarealer må være store nok.

Min vurdering er følgelig at høringsforslaget gir beboere og andre som er opptatt av byens og strøkets identitet god grunn til bekymring. Utbyggerne som kjøper opp enkelteiendommer og vil bygge kompakte leilighetsbygg har derimot grunn til å glede seg. De kan se fram til en ny type hagefest.

Men blir Kongsberg attraktiv med et blokkpreget bylandskap der hyggelige hager hører fortiden til?

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**