AP gruppa sprakk og stemte for opposisjonens forslag

Eva Nilsen (AP) og Helene Frydenberg (AP) talte begge mot planene om nybygg på “prommen tomta” i Strandgata uten at det i debattene kom fram noen uenighet innad i AP gruppa. Det ble derimot svært så synlig under avstemningen idet halve AP gruppa reiste seg og stemte for Wiggo M. Larsen (H) forslag, som dermed ble vedtatt med 16 – 10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Miljø og teknisk komité gikk enstemmig imot rådmannens innstillig og ville gjøre vesentlige endringer på det planlagte nybygget til Thor Walter Eriksen, som tydeligvis har jobbet bra i kulissene i mellomtiden.

Da saken kom opp til politisk behandling fremmet Wiggo M. Larsen (H) forslag identisk med rådmannens opprinnelige forslag til Miljø og Teknisk Komité og i tur og orden kom politikere fra opposisjon Lill Jorunn Larsen (Krf), Per Henry Zaal (Frp) og Willy Thorsen (V) på talerstolen og støttet forslaget.

Sprekk i APs bystyegruppe
Eva Nilsen og Helene Frydenberg (AP) talte som ventet mot forslaget. Det samme gjorde rødts representanter Tina Bang og Kari Vibe.

Men til ingen nytte for da stemmene ble avgitt viste det seg at APs bystyregruppe sprakk og halve gruppa stemte med opposisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**