Krever full finansiering av bosetting av enslige mindreårige

Venstres ordførere og varaordførere beklager sterkt at den sittende regjeringen har valgt å kutte i kommunenes finansieringsordning ved bosetting av mindreårige flyktninger og krever at kuttene reverseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I statsbudsjettet for 2014 er det vedtatt betydelige kutt i finansieringsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Integreringstilskuddet er økt noe, men det er samtidig innført 20% egenandel på utgifter til barneverntiltak – ut over dagens egenandel.

Venstres ordførere og varaordførere beklager sterkt at den sittende regjeringen har valgt å kutte i kommunenes finansieringsordning ved bosetting av mindreårige flyktninger.

 Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.

Varaordfører i Hurum Gunn-Torill Homme Mathisen.
Foto: Finn Dale Iversen

– Dette går ut over de mest sårbare i samfunnet, og rammer spesielt de kommunene som har tatt ansvar for å hjelpe de som trenger det mest, slik som Hurum kommune, sier medlem i ordførernettverket, og varaordfører i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen.

Siden 2009 har bosetting av enslig mindreårige flyktninger blitt mangedoblet. I 2008 ble 750 enslige bosatt, mens tallet i 2013 var rundt 3000. Antall bosettingskommuner har økt fra 35 til rundt 100.

Økningen av antall kommuner som bosetter mindreårige, kom etter at IMDi og BUF- etat arrangerte kurs i bosetting av mindreårige flyktninger. Da ble de lovet at ingen kommuner skal tape på å bosette enslige mindreårige flyktninger – det løftet er nå brutt.

– De enslige mindreårige vi bosetter har et stort behov for hjelp og bistand. Det betyr at det økonomiske gapet blir svært krevende å håndtere for kommunene. 100 norske kommuner påtar seg et stort samfunnsansvar ved bosetting av enslig mindreårige. Vi må forvente forutsigbare økonmiske rammevilkår, fortsetter Homme Mathisen.

– Venstres ordførernettverk krever at Regjeringen må sikre at staten dekker kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Kuttet i finansieringsordningen må rett og slett reverseres, helst allerede i Revidert Nasjonalbudsjett 2014, avslutter Homme Mathisen, som også har stor tro på at Venstre i budsjettforhandling med regjeringen skal få gjennomslag for dette kravet.

Om Venstres ordførernettverk:
Venstres ordførernettverk var samlet i Oslo mandag 31. mars. Venstre har 10 ordførere og 38 varaordførere fordelt på alle landets fylker utenom Oslo. De 48 Venstre-politikerne fra hele landet går nå sammen i et nettverk som vil jobbe tett opp mot Venstres nye stortingsgruppe.

– Venstre har etter stortingsvalget fått en nøkkelrolle i norsk politikk. For Venstres 48 ordførere og varaordførere gir dette store muligheter til å fremme viktige Venstre-ærend i lokalpolitikken på den nasjonale arenaen.
Gjennom opprettelsen av Venstres ordførernettverk sikrer vi gode lytteposter og ballspillere over hele landet for vår nye stortingsgruppe, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**