Mandagsmøte 7. april

Velkommen til nytt mandagsmøte! Saker til onsdagens møter i formannskapet og bystyret står på agendaen. I tillegg vil vi bruke litt tid til å rapportere fra helgens landsmøte i Venstre. Mange fra Kristiansand var tilstede på Fornebu, og har mye spennende å melde. Vi håper å se mange av dere i kveld 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Høring — forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften
– Kommunedelplan for sykkelekspressvei. Oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

Saker til bystyret:
– Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. “Gebyr byggekost”
– Vipers Kristiansand – søknad om ettergivelse av gjeld
– Resultat fra kartleggingsanalyse av barnehager og skoler (T1) — prosjekt Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand (FLiK)
– Prinsipper for museumsutvikling i Kristiansand
– Kunsten i Rådhuskvartalet – oppfølging av helhetsplanen Kunst i Rådhuskvartalet
– Dvergsnes – felt B – nordlig del – delfelt B3 – del av – sluttbehandling
– Tollbodgata 3-7. Detaljregulering, plan nr. 1231. Sluttbehandling
– Lauvåsen B9-B10 og B12-B13. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Fv 405 – Mosby skole – Ravnåsveien. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Havneplanen – godkjenning av Planprogram etter utlegging til offentlige ettersyn.
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Overføring av bystyremøter på internett”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Et grønnere sentrum og styrking av Posebyen”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Mulig salg av tomt på Oddernes til Steinerskolen i Kristiansand”
– Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. “Reduksjon av veisaltingen”

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**