Samferdselsministeren må gi penger til sykkel i Larvik

Sykkel er smart. Det fører til bedre helse og bedre miljø. Derfor må det legges bedre til rette for enda mer utbygging av gode sykkelløsninger i vår kommune. Er det enkelt å velge sykkel som transportmiddel, gjør folk det. 56% av københavnerne velger sykkel fordi det er det er enkelt, fremfor andre grunner. Så vi må gjøre det selvsagt å velge sykkel i Larvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I Statsbudsjettet for 2014 fikk Venstre gjennomslag for at det innføres en belønningsordning for alle kommuner som satser på sykkel. Larvik må melde seg på og utarbeide en søknad allerede nå. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lovet Venstre å komme med penger til en ordning som gjør at vi kan satse på sykkel hos oss. Denne muligheten må vi ikke sykle forbi, men ta til oss og utarbeide gode smarte løsninger slik at det blir enklere for oss alle å være i trafikken og gjøre det tryggere å sykle i vår kommune. Fylkestinget har også vedtatt en egen strategi for økt sykling i Vestfold.

Samferdselsministeren kommer tilbake til dette i Revidert Nasjonalbudsjett om en måneds tid.
Larvik Venstre mener Larvik kommune allerede nå bør utforme en søknad om sykkelmidler og håper samferdselsministeren sørger for at potten blir stor nok til at det kan komme et sykkelløft i hele landet, slik Stortingets flertall har vedtatt.

Per-Olaf Skoglund Røed

Per-Olaf Skoglund Røed
Foto: privat

– Eksempler på tiltak i Larvik kommune kan være: sikrere skoleveger, egen sykkeltrasé på trafikkerte områder som ikke har sikker sykkeltrasé, sykkelskur med tak på de største arbeidsplassene, butikkene og tjenestetilbudene og utleie av sykler.

– Sykkel er viktig for folk. Det handler om miljø, helse og trygg ferdsel der vi bor, sier Per-Olaf S. Røed, politisk nestleder i Larvik Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**