Utlysning av midler til medlemsaktivitet

Oslo Venstre lyser ut kr 20.000,- i frie midler som bydelslag og/eller medlemmer/grupper av medlemmer kan søke på for å lage medlemsaktivitet. Man kan søke på penger til å lage egne medlemsmøter, skoleringsaktivitet og studiemateriell, utprøving av nye arbeidsmetoder for politikkskaping og organisasjonsbygging, vervekampanjer, velgerkontakt med mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Sekretariatsleder, Helene Z. Skulstad, kan kontaktes om du har spørsmål om ordningen.

Sekretariatsleder, Helene Z. Skulstad, kan kontaktes om du har spørsmål om ordningen.

Hvert prosjekt/tiltak kan søke på inntil kr 7500,-, men gjerne mindre.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at Venstre har en rekke ressurser tilgjengelige for medlemmene til denne typen aktivitet, for eksempel møterom på Venstres hus.

Søknad sendes til [email protected]. Spørsmål kan også rettes til [email protected].
I søknaden skal det tydelig fremgå hva som er målsetningen med tiltaket, hvem som er målgruppen, hvordan en ønsker å nå målsetninger og målgruppe, samt hva man konkret skal bruke midlene til.

Søknadene behandles løpende fra 1. mai og frem til potten er brukt opp.
Prosjektet/tiltaket skal gjennomføres ila 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**